Dlaczego otrzymałem WYPIS z aktu notarialnego a nie jego ORYGINAŁ?

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami Klientów, dotyczącymi otrzymywanych po wizycie u notariusza wypisów, uprzejmie wyjaśniamy tę kwestię.

Często zdarza się, że Klienci wracają do Kancelarii pytając, dlaczego otrzymali wypis z aktu notarialnego, a nie jego oryginał. Otóż podpisany u notariusza akt notarialny – czyli oryginał, przez wszystkie osoby biorące udział w danej czynności oraz przez notariusza, znajduje swoje miejsce w archiwum kancelarii notarialnej i nie służy jako tako do użytku. Jest dowodem na dokonanie czynności notarialnej.

Natomiast ten sam akt występujący poza kancelarią notarialną przybiera formę „wypisu”,
i zamiast oryginalnych podpisów (które znajdują się na oryginale aktu notarialnego) posiada pieczęci notariusza oraz jego podpis. Taki wypis ma moc oryginału i jest jego dokładnym powtórzeniem.

W razie potrzeby, zawsze można się zgłosić do notariusza, u którego był sporządzany akt notarialny po dodatkowy egzemplarz takiego wypisu. Trzeba jednak pamiętać, że wypis wydawany jest tylko osobom biorącym udział w czynności, ich pełnomocnikom albo osobom wyraźnie upoważnionym w akcie do otrzymania takiego wypisu.