Notariusz Alicja Świergot

W 2010 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011 - 2014 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, jednak zawodowo z notariatem związana jest od 2008 roku. Praca w kancelarii notarialnej pozwoliła notariusz Alicji Świergot zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu w obszarze różnych dziedzin prawa, z którymi na co dzień pracuje notariusz.

Notariusz Alicja Świergot zakończyła aplikację notarialną w 2014 roku pozytywnym wynikiem  z egzaminu notarialnego. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie jako zastępca notarialny w kancelariach na Śląsku. 

W dniu 04 marca 2015 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości powołana na stanowisko notariusza.

Zespół Kancelarii

Karolina Pawełczyk – aplikant notarialny w Kancelarii Notariusz Alicji Świergot.

W 2012 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2015 roku rozpoczęła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem notariusz Alicji Świergot.

Doświadczenie zawodowe i praktyczne przygotowanie do zawodu zdobywała już jako studentka II roku prawa, zarówno w kancelariach adwokackich jak i notarialnych (od 2010 roku). Z Kancelarią Notariusz Alicji Świergot związana jest od samego początku jej działalności. Na co dzień służy pomocą w zakresie kontaktów z klientami oraz sporządzania projektów aktów notarialnych.

Marta Borkowska – studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii Notariusz Alicji Świergot dba o zaplecze administracyjne pracy notariusz, a także służy pomocą w kontaktach z klientami. Dzięki łączeniu studiów z codzienną pracą w Kancelarii zdobywa wiedzę i doświadczenie. Praca przy czynnościach notarialnych daje jej możliwość pogłębiania jej pasji jaką jest prawo.